Profesionalni upravnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Profesionalni upravnik u Beogradu više nije retkost jer smo prepoznali potrebu građana da za takvu poziciju ipak žele pouzdano lice sa odgovarajućim kvalifikacijama koje mu omogućavaju da svoj posao upravljanja zgrade obavlja na najbolji mogući način.  Nije uvek jednostavno odabrati upravnika zgrade koji će biti pogodan za ispunjenje svih zadataka koji se od njega očekuju. Stanari žele nekoga ko je sposoban da rešava sve potencijalne probleme u zgradi, brzo, efikasno i da to bude u skladu sa svim propisima. Dosadašnja loša iskustva su pokazala da pojedini upravnici ne ispunjavaju svoje obaveze i da ne vrše određene dužnosti, kao i da ukoliko od toga imaju ličnu korist, menjaju utvrđena pravila. Kako ne bi dolazilo do sličnih nepravilnosti u radu, nudimo vam usluge profesionalnog upravnika. Ovo se pokazalo kao odlična metoda kada je u pitanju vođenje zgrade. Ukoliko na ovoj poziciji imate nekoga ko poznaje način rada i ko je tu da Vaše stanovanje učini lakšim, svi problemi su lako rešivi.

Profesionalni upravnik pruža sledeće usluge:

 

Profesionalni upravnik

 • osnivanje stambene zajednice (ukoliko nije osnovana)
 • izrada pečata
 • pribavljanje PIB-a i matičnog broja stambene zajednice
 • otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 • zastupanje i predstavljanje stambene zajednice
 • upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 • podnošenje prijave za registraciju pravila vlasnika
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi izdati u zakup, izvršava odluke stambene zajednice
 • priprema i zaključivanje ugovora za održavanje higijene, lifta i dr.
 • nadzor nad radom osoblja (domar, čistačica i dr)
 • informisanje stanara i sačinjavanje izveštaja
 • upravljanje finansijskim sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice
 • vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice
 • priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama
 • naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade
 • prinudna naplata potraživanja stambene zajednice
 • izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave stambene zajednice u slučaju da ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajedničkih delova
 • realizaciju godišnjeg programa održavanja
 • organizaciju radova na tekućem i investicionom održavanju
 • organizacija radova na hitnim intervencijama
 • briga o kućnom redu
 • podrška svim zajedničkim aktivnostima stanara stambene zajednice
 • obnovu i unapređenje kvaliteta imovine stambene zajednice.

Vodimo se parolom da su zadovoljni stanari činioci jedne zdrave zajednice koja treba da funkcioniše bez problema, a kada do njih i dođe, mi ih rešavamo. Profesionalni upravnik je nešto što je kod nas zaživelo i pokazalo se kao odlična metoda savremenog načina za održavanje zgrade i njeno uređenje. Mi obavljamo svu papirologiju koja je neophodna za određene poslove koji se odnose na čišćenje zgrada, rešavamo sve nesuglasice među stanarima i zajedničkim dogovorima radimo ono što je najbolje za svakoga ko u toj zgradi boravi.

Profesionalni upravnik zastupa stanare zgrade, a sve u okvirima zakona. Posedujemo odgovarajuću licencu za obavljanje ovog posla i samo jednim pozivom su Vam dostupne informacije koje se tiču svih pogodnosti angažovanja profesionalnog upravnika. Želimo da Vaš kvalitet stanovanja podignemo na jedan pristojan, viši nivo, gde će svi biti zadovoljni i gde će imati prilike da iskuse civilizovan način življenja. Svako lice iz naše agencije ima položen ispit za profesionalnog upravnika, poznaje sve zakone poslovanja i olakšava Vašu svakodnevicu. Na raspolaganju smo Vam u svakom trenutku, kontaktirajte nas i odgovorićemo na sva Vaša pitanja.

Pozovite nas